اولین زایمان ؛ مهم ترین زایمان گرداوری شد

اولین زایمان ؛ مهم ترین زایمان

 

زایمان یکی از دردناک ترین شرایطی است که هر خانمی برای مادر شدن در آن قرار می گیرد. تحمل این درد برای رسیدن به آرزویی دیرینه بسیار شیرین خواهد بود و هر خانم بارداری می تواند آن را بپذیرد. برخی از مواقع به دلیل وجود شرایطی خاص و خطراتی مهم برای مادر و جنین دستور عمل سزارین داده می شود. در هر صورت هر دو زایمان در صورتی که به عنوان اولین زایمان در یک خانم باشد بسیار مهم می باشد و می تواند با شادی یا غمی همیشگی همراه باشد.

معمولا زمانی که زایمان طبیعی توسط مامایی غیر مجرب انجام می پذیرد به نتایجی نامطلوب ختم خواهد شد. نتایجی که در آن ممکن است فرد برای همیشه لذت دوباره مادر شدن را نچشد و به نازایی او ختم شود. معمولا این موضوع در بیمارستان های آموزشی در شیفت های شب دیده می شود که خانم ها زایمان خود را در نزد دانشجویان انجام می دهند. دانشجویانی که هیچ تجربه ای ندارند ، در نتیجه احتمال  آسیب به رحم یا دهانه رحم و واژن آنها وجود خواهد داشت.

برخی از بچه ها به دلیل بزرگ بودن سر با وجود شرایط مناسب برای زایمان طبیعی نمی توانند به راحتی از بدن مادر خارج شوند ، در این صورت نیاز است تا زایمان طبیعی خاتمه و سزارین انجام پذیرد. متأسفانه در برخی از موارد اصرار برای این کار زیاد است و آسیب همیشگی همانند گشاد شدن دهانه رحم برای یک خانم باقی می ماند. در زایمان های بعدی او که شرایط نرمال است به صورت ناگهانی سقط جنین اتفاق می افتد که این سقط در حقیقت به دلیل گشاد بودن دهانه رحم می باشد.

یکی از نتایج بسیار بد در اولین زایمان های سخت تأثیر فرآیند زایمان بر روی عملکرد سیستم ادراری فرد می باشد. عضلاتی که در حقیقت مسئولین نگهداری ادرار را دارند در طی این زایمان ها صدمه می بینند و فرد در سن جوانی دچار بی اختیاری ادرار خواهد شد. این فرد باید از همان روزهای اول پس از زایمان خود تحت نظر یک فیزیوتراپ مجرب قرار داشته باشد تا بتواند با ورزش های تحریکی ، عملکرد دوباره ی عضو آسیب دیده ی خود را به دست آورد.